Jeske de Blauw

Geluidskunst

Jeske de Blauw & Anne Hofstra

Stichting Puntkomma

maakt prikkelend muziektheater en multidisciplinaire performances.

De stichting richt zich op het initiëren en creëren van projecten die ten doel hebben om de grenzen van disciplines te onderzoeken door twee (of meerdere) disciplines te laten samensmelten. Hierbij wordt voornamelijk gefocust op het grensgebied tussen verschillende disciplines. Naar onze mening is in dit grensgebied ruimte voor innovatie en originaliteit.

De doelstellingen van de stichting zijn:

  1. het creëren en initiëren van multidisciplinaire kunstprojecten in Nederland.
  2. het op deze wijze bijdragen aan het cultureel landschap van Nederland.
  3. kunstenaars een mogelijkheid bieden om multidisciplinaire kunst te ontwikkelen.
  4. door middel van co-creatie grenzen opzoeken tussen disciplines.

De uitvoering van de stichting is besteed aan Jeske de Blauw (componist) en Anne Hofstra (schrijver).

Het bestuur van Stichting Puntkomma bestaat uit Tineke van Pietersom, Millie Lijbers en Emma Stomp.